O nás

Kontakty

Tomáš Urbánek

tomas@hepaoutfit.cz - 721 086 655

Gabriela Urbánková

gabca@hepaoutfit.cz - 774 189 037

Informace o nás

Základy sítě HEPA Outdoor Fitness byly položeny v roce 2007 a toho roku během letních školních prázdnin se uskutečnily první příměstské tábory inline bruslení. Postupně se síť rozšiřovala a dnes se nachází celkem ve 13 městech. V Praze pořádáme příměstské tábory od roku 2008 ve 4 pobočkách (Chodov, Jarov, Dolní Chabry a Štěrboholy). V naší inline škole narazíte pouze na instruktory proškolené v rámci našeho instruktorského kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který vede zakladatelka celé sítě Marie Hrabcová (Urbánková), která stále řídí zlínskou pobočku. Výuku vedeme dle vlastní metodické řady, kterou jsme v průběhu let vypilovali a neustále inovujeme.

Naše vize:

Prostřednictvím optimálních pohybových aktivit, chceme pozitivně ovlivňovat životní styl a zdraví obyvatel, přičemž tyto aktivity jsou realizovány v přirozeném venkovním prostředí.

Hlavní vizí a cílem naší společnosti je nabídnout lidem možnost naučit se správně provádět takové pohybové aktivity, které přispívají k rozvoji jejich zdraví, fyzické a psychické kondice a které mohou provozovat venku, na čerstvém vzduchu.

Návrat člověka k přírodě, uvědomění si důležitosti jeho celkového zdraví a psychické pohody, investice do zdravého životního stylu – to jsou v minulosti často opomíjená témata, na která však lidé v dnešní době přicházejí a čím dál častěji o nich diskutují.

Snažíme se zdravou a aktivní cestu životem podporovat především u dětí, které mají možnost získat vztah k pravidelnému pohybu od raného věku a které nemusí měnit své celoživotní návyky, což u dospělých lidí často velmi bolí a vyžaduje sebepřekonání a silnou vůli.

Zábava, radost, zdraví a příjemné prožitky – to chceme našim klientům, malým i velkým, vnést do života prostřednictvím optimálních, správně prováděných, pohybových aktivit.

Těšíme se na vás na všechny, kteří se rozhodnete pro sebe a své děti něco správného udělat 🙂

Co je to HEPA?

Akronym HEPA, který poprvé zavedla Světová zdravotnická organizace (WHO), úzce souvisí s pojmem Optimální pohybová aktivita. HEPA znamená Health Enhancing Physical Activity = Zdraví rozvíjející pohybová aktivita. Jedná se o aktivity cyklického charakteru, realizované aerobně, při kterých je zapojena většina svalů v lidském těle. Typickými příklady takovýchto aktivit jsou in-line bruslení, nordic walking, běžecké lyžování.

Historie

2007

S podnikáním v oblasti poskytování volnočasových služeb jsme začali v roce 2007, ještě jako studenti 4. ročníku studia na VŠ, kdy začátkem léta založili Marie Urbánková a Přemysl Novák školu in-line bruslení nazvanou In-line school Zlín. Za první léto proběhlo 5 týdnů in-line školičky, které se zúčastnilo 60 dětí, a odučili jsme i několik desítek soukromých lekcí.

 

Jako formu propagace (mimo jiné kanály) jsme se rozhodli pořádat bezplatné večerní projížďky ulicemi Zlína na bruslích (za asistence Policie ČR a doprovodu vozidla záchranné služby), které již v prvním roce přilákaly mnoho bruslařů a získaly si značnou popularitu. V prvním roce proběhlo 6 těchto jízd a po vzoru jiných zemí byly nazvány BladeNights.

2008

Již ve druhé sezóně své existence se školy in-line bruslení podařilo rozšířit do dalších 8 měst včetně Prahy! V tomto roce tedy fungovaly HEPA in-line school´s ve městech Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, Prostějov, Přerov, Třinec, Ústí nad Orlicí, Zlín. Podařilo se zorganizovat 39 HEPA BladeNights, kterých se zúčastnilo přes 8 000 bruslařů. In-line školičkou prošlo na 350 dětí.

Kvůli zabezpečení dostatečného počtu kvalifikovaných instruktorů bylo nezbytné vypracovat metodiku výuky in-line bruslení, získat akreditaci MŠMT pro vzdělávání nových instruktorů a následně uspořádat první oficiální „Kurz instruktora in-line bruslení“.

2009

V tomto roce prošlo našimi příměstskými tábory více než 650 dětí. Také pokračoval úspěšný projekt BladeNights 24 jízdami v 6 městech. Celkem se vyjížděk zúčastnilo na 8500 bruslařů, což dává úctyhodný průměr 350 bruslařů na každé akci. Mimo jiné se HEPA group zabývala také organizací doprovodných akcí – eventů jako např. BladeRace.

2010

Také v roce 2010 se systém HEPA outdoor fitness podařilo dále rozvíjet. K již zavedeným produktům přibylo několik dalších – Základní kurzy Nordic walking, příměstské tábory na kolech a In-line zájezdy do Vídně.

2011

Přibyly v některých pobočkách další produkty – např. Freestyle camp, jehož náplní je výuka freestyle slalomu pro pokročilé děti, soukromé lekce nordic walkingu a další. Došlo k rozšíření pobočky v Praze, kde příměstské tábory inline bruslení probíhájí již na dvou místech.

2013

Od roku 2013 převzali pražskou pobočku Tomáš Urbánek a Gabriela Janečková, kteří již od počátku celé sítě působili jako instruktoři ve zlínské pobočce.

2014

Překročujeme hranici 1.000 dětí v příměstských táborech během léta.

2015

Tento rok v Praze poprvé realizujeme freestyle camp pro pokročilé bruslaře od 7 do 15 let, který také slouží jako alternativa pro děti, kteřé již prošly našimi klasickými příměstskými tábory inline bruslení. Ve Zlíně poprvé probíhá longboard camp.

2017

Slavíme 10 let od vzniku celé sítě. Poprvé v Praze vypisujeme termíny longboard campu. Dva termíny v Praze 11.

2018

V Praze rozšiřujeme naše pobočky rovnou o dvě nové. Třetí pobočkou se stává multifunkční hřiště Habrová v Praze 3, které bylo vytvořeno přímo pro účely „kolečkových sportů“ a představuje tak ideální podmínky pro náš příměstský tábor. Čtvrtou představuje nová pobočka v areálu Obchodního centra EUROPARK v Praze 10 Štěrboholech, které je zajímavé možností bruslení v podzemních parkovištích, tudíž nás ani déšť nezastaví.