Online application - Roller Skating

Souhlasím s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů, na kterých figuruje mé dítě a s jejich následným zpracováním za podmínek, uvedených v INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ , a to pro účely: